Kişisel Verilerin Korunması


Kişisel Verilerin Korunması ve işlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni


İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve işlenmesi Hakkında Bilgilendirme'nin (Bilgilendirme) amacı Monark Bilisim ve Elektronik Tic.Ltd.Sti tarafından yönetilmekte olan https:/www.itsbeauty.com yer alan internet sitesinin, (Portal) kullanımı sırasında elde edilen ve/veya üçüncü kişilerden alınan kişisel verilerin kullanımına ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun'un (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) 10. maddesi ile getirilen aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesidir. Ayrıca Kullanıcılar’ın Portal'ın kullanımı ile ilgili olarak itsbeauty.com tarafından toplanan veya Kullanıcıların pozitif hareketleri ile kendilerinin Portal'a girdikleri kişisel verilerin toplanma şekilleri, işletme amaçları, hukuki nedenleri ve hakları konularında şeffaf bir şekilde Kullanıcıları bilgilendirmektir.


Çeşitli kategorilerdeki ürün ve hizmetleri sunanlar ile potansiyel alıcılar, itsbeauty.com’un sunduğu güvenli ortam üzerinden buluşarak alışverişlerini yapmaktadırlar. Bu faaliyet içerisinde işbu Bilgilendirme metninde belirtildiği şekilde kişisel veriler itsbeauty.com fonksiyonlarının kullanılabilmesinin gereği olarak işlenebilmektedir.


itsbeauty.com, teknolojiye yatırım yaparak yenilikçi ürün ve hizmet uygulamaları ile internet alanında Kullanıcılarına daha iyi hizmet vermek için sürekli kendisini yenilemekte ve en iyi hizmeti verebilmek için çalışmakta, kişisel verilerin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğini korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır. Bu amacını gerçekleştirebilmek için Kullanıcıların kişisel verileri aşağıda detayları açıklanan kapsam ve koşullarda işlenmektedir.


itsbeauty.com, işbu Bilgilendirme hükümlerini dilediği zaman Portal üzerinden yayımlamak suretiyle güncelleyebilir ve değiştirebilir. Itsbeauty.com'un yaptığı güncelleme ve değişiklikler Portalda yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.


A. Veri Sorumlusu


Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak itsbeauty.com tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.


B.Toplanan Kişisel Veriler


itsbeauty.com, aşağıda belirtilen metodlarla Kullanıcılar'dan çeşitli statik (sabit) ve dinamik (değişken) veriler toplamaktadır. itsbeauty.com topladığı veriler, Kullanıcıların kullandığı hizmetlere ve özelliklere bağlıdır.


İşbu başlık altında, itsbeauty.com tarafından sunulan Hizmetler kapsamında işlenen ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu aşağıda gruplar halinde sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Bilgilendirme'de arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında "kişisel veri" ve "özel nitelikli kişisel veri" ifadeleri aşağıda yer alan bilgileri içermektedir:


Ad ve İletişim Bilgileri: Ad, soyadı, cep telefonu, ev telefonu, iş telefonu, adresi, e-posta adresi, fatura bilgileri, TC kimlik numarası (ulusal kimlik numarası), kimlik fotokopisi ve benzer diğer belgeler.


Kimlik Doğrulama Bilgileri: Kullanıcıların üyelik bilgileri, kimliği doğrulamak için ve hesaba erişimi sağlamak için kullanılan parolaları, Kullanıcı Adı, kontak bilgileri, parola ipuçları, Kullanıcı numaraları, ilan numaraları.


Demografık Veriler: Doğum tarihi, yaş, cinsiyet, medeni hali, eğitim durumu, meslek, ilgi alanları, tercih edilen dil verilen. Kullanım Verileri ve Sık Kullanılanlar: Çeşitli yazılım ve teknolojik araçlar vasıtasıyla cihazlarınızdan toplanan veriler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere itsbeauty.com'u veya Çağrı Merkezlerini arama nedenleriniz, ses kayıtları, ürünün kullanıldığı tarih ve saat verileri, endeks sorgusu oluşturulan il, ilçe, mahalle, Portal üzerinden bakılan ürünler, yurtiçi veya yurtdışı firmaların anket, banner yönlendirme gibi modülleri üzerinden kullanıcıların ilgili ürüne yönlenebilmeleri ve ürün tedarikçisi firmaların kullanıcı ile iletişime geçmesi için ilgili anket veya bannerda belirtilen veriler, tercih edilen geri dönüş metodu ve tarihi, cevap verilen kanallar, Portal'a son giriş tarihi ,görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı, giyilen arama terimleri, ziyaret edilen ürünlerin kategorileri, hizmet kullanımı sırasında oluşan hatalar ve benzeri sorunlar.


Konum Verileri: Kullanıcıların hassas veya yaklaşık konumları ile ilgili verileri kapsar. GPS verisi ile IP ve port adreslerinden çıkarılan konum verisi kullanıcının izin vermesi halinde kullanılır.


Ödeme Verileri: Ajans ve müşteri fatura ve ödeme bilgileri (adı, soyadı, fatura adresi, TC kimlik numarası, vergi kimlik numarası), üyeye gönderilen faturalar ve üyelerden alınan ödenıelere ait dekont örnekleri, ödeme numarası, fatura numarası, fatura tutarı, fatura kesim tarihi gibi veriler.


Içerik Verileri: Üyelik bilgileri, bildirim açıklaması, çözüm açıklaması, memnuniyet, bildirim nedeni, müşteri notu, yenileme tarihi, geri bildirim, Hizmetin kullanımı sırasında belirtilen hata içeriği, ara bilgilendirme durumu, ara bilgilendirme, arama nedeni gibi benzer veriler.


Anket Cevapları: itsbeauty.com tarafından Portal dahilinde düzenlenen periyodik anketlere verilen cevaplar ile itsbauty.com'un işbirliği yaptığı gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılan anketlere verilen cevaplar.


Kişisel Veriler Nerede Depolanır ve Işlenir?


Elde ettiğimiz kişisel verileriniz yurtiçinde veya yurtdışında itsbeauty.com'un ya da bağlı kuruluşlarının, alt kuruluşlarının veya işbirliği içinde bulunduğu hizmet servis sağlayıcılannın tesisi bulunan başka bir ülkede depolanabilir ve işbu Bilgilendirme'deki amaçlar doğrultusunda ve bu amaçlarla orantılı olarak işlenebilir.


İşbu Bilgilendirme kapsamında toplanan kişisel verileriniz burada yer alan hükümlere ve verilerin depolandığı ve işlendiği ülkede yürürlükte olan mevzuat kapsamında ve öngörülen güvenlik önlemleri dâhilinde işlenecektir.


C. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla Işleneceği


İşbu Bilgilendirme ile Üyelik Sözleşmesi'nde yer alan amaçlar doğrultusunda kişisel verileriniz, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile düzenlenen ilkeler ve işleme Şartları uyarınca ve aşağıda detayları belirtilen amaçlar dairesinde işlenecektir:


Ad ve İletişim Bilgileri: Şirket içi değerlendirme, iletişim, Kullanıcı kayıt, potansiyel müşteri bilgisi elde etmek, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, tahsilat, müşteri portföy yönetimi, promosyon, analiz, şikayet yönetimi, müşteri memnuniyeti süreçlerini yönetmek, pazarlama, reklam, araştırma, faturalandırma, etkinlik bilgilendirmesi, operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi, hizmet kalitesinin ölçülmesi, geliştirilmesi, denetim, kontrol, optimizasyon, müşteri doğrulama, pazarlama, satış, reklam, satış sonrası hizmetleri, dolandırıcılığın tespiti ve önlenmesi;


Kimlik Doğrulama Bilgileri: Kullanıcı kayıt, sorun/hata bildirimi, kontrol, operasyonel faaliyetlerin geliştirilmesi, yürütülmesi, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, tahsilat, şirket içi değerlendirme, müşteri portföy yönetimi, hizmet kalitesinin ölçülmesi, iletişim, optimizasyon, denetim, risk yönetimi, denetim, müşteri doğrulama, dolandırıcılığın tespiti ve önlenmesi;


Demografık Veriler: Promosyon, şirket içi değerlendirme, analiz, iletişim, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, tahsilat,kullanım verileri ve ilgi alanları, sık kullanılanlar, pazarlama, satış, reklam, denetim ve kontrol, risk yönetimi, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, tahsilat, şirket içi değerlendirme, müşteri portföy yönetimi, satış sonrası hizmetler, hizmet kalitesinin ölçülmesi, geliştirilmesi, iletişim, şikayet yönetimi süreçlerini yürütmek, operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi, kayıt, sorun/hata bildirimi;


Kullanım Verileri ve Sık Kullanılanlar: Kullanıcı kayıt, sorun/hata bildirimi, kontrol, operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi, satış sonrası hizmetler ve satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, tahsilat, şirket içi değerlendirme, online davranışsal reklamcılık ve pazarlama, müşteri portföy yönetimi, hizmet kalitesinin ölçülmesi ve geliştirilmesi, iletişim, optimizasyon, denetim, risk yönetimi ve kontrol, promosyon, analiz, ilgi alanları belirleme, skorlama, profilleme, pazarlama, satış, reklam, iletişim, şikayet yönetimi süreçlerini yürütmek, kayıt, sorun/hata bildirimi;


Konum verileri: Konuma bağlı veya konumla ilişkili Portal fonksiyonlarının kullandırılması, denetim ve kontrol, risk yönetimi; şikayet yönetimi süreçlerini yürütme; Anket Cevapları: itsbeauty.com tarafından Portal dahilinde düzenlenen periyodik anketlere cevap veren kullanıcılardan talep edilen bilgiler, itsbeauty.com ile Portal fonksiyonlarının kullandırılması ve bu fonksiyonların itsbeauty.com tarafindan yerine getirilebilmesi için işbirliği yaptığı gerçek ve/veya tüzel kişiler ile Portal'ın kullanım amaçlarına uygun olarak yukarıda belirtilen tüm işleme faaliyetleri kapsamında işbirliği yaptığı üçüncü gerçek ve tüzel kişiler tarafından bu kullanıcılara doğrudan pazarlama yapma, istatistild analiz yapma, süreçlerini iyileştirme ve veri tabanı oluşturma;


itsbeauty.com ile iş ilişkisi içerisinde olan üçüncü gerçek veya tüzel kişiler ile yapılan sözleşmeler veya yürütülen faaliyetler ile yasal düzenlemelerden doğan yükümlülükler çerçevesinde hukuki ve ticari yükümlülüklerin gerçekleştirilmesi için itsbeauty.com tarafından iş ortağı/müşteri/tedarikçiler ile yapılan sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülükleri ifa etme, hak tesis etme, hakları koruma, ticari ve hukuki değerlendirme süreçlerini yürütme, hukuki ve ticari risk analizleri yapma, hukuki uyum sürecini yürütme, mali işleri yürütme, yasal gereklilikleri yerine getirme, yetkili kurum, kuruluş ve mercilerin kararlarını yerine getirme, taleplerini cevaplama, amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun'un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.


Kişisel Verileri Saklama Süresi


itsbeauty.com, elde ettiği kişisel verilen, Kullanıalar'a Hizmetten en iyi şekilde faydalanabilmeleri için işbu Bilgilendirme ile Üyelik Sözleşmesi'nde belirtilen şartlar çerçevesinde ve Üyelik Sözleşmesinin mahiyetinden kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirebilmesi adına işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edecektir.


Buna ek olarak, itsbeauty.com, Üyelik Sözleşmesi'nden doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında idari veya yargı süreçlerinin yürütülebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.


Ç. işlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği


itsbeauty.com, Kullanıcıya ait kişisel verileri ve bu kişisel verilen kullanılarak elde ettiği yeni verileri veya Kullanıcıların kendilerinin pozitif hareketleriyle Portal'a girdikleri kişisel bilgileri başta Üyelik Sözleşmesi gereklerini ve Hizmetleri ifa etmek, Kullanıcı deneyimini geliştirmek (iyileştirme ve kişiselleştirme dahil), Kullanıcıların güvenliğini sağlamak, dolandıricılığı tespit etmek ve önlemek, Hizmetleri geliştirmek, operasyonel değerlendirme araştırması yapmak, hataları gidermek, Kullanıcı kimliklerini doğrulamak, sistem performansını geliştirmek olmak üzere yukarıda işleme amaçları kısmında belirtilen amaçlardan herhangi birini gerçekleştirebilmek için dış kaynak hizmet sağlayıcılar, kargo şirketleri, hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri, şikayet yönetimi ve güvenliğin sağlanmasına ilişkin yazılım şirketleri, ajanslar, danışmanlık şirketleri, basım sektöründe yer alan şirketler, bankaların emlak satışları için bankalar, emlak projeleri ile ilgili olarak müteahhitlik firmaları, sosyal medya mecraları dahil üçüncü gerçek ve/veya tüzel kişiler ile ve yasal zorunluluklar kapsamında yetkili kurum, kuruluş, merci, idari ve yargı organları ile paylaşabilecektir.


Ayrıca, Kııllanıcının Ad ve İletişim Bilgileri, ödeme aşamasında onaylayacağı ödeme kuruluşu çerçeve sözleşmesi uyarınca ve 9 Ocak 2008 tarihli ve 26751 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik uyarınca kimlik doğrulaması gerçekleştirilmesi amacıyla ödeme kuruluşlarıyla paylaşılabilecektir.


Cihazınıza yerleştirilen çerezler aracılığıyla elde edilen kişisel verileriniz üçüncü kişiler ile işbu Bilgilendirme'de belirtilen kapsam ve amaçlarla paylaşılabilecektir.


itsbeauty.com, kişisel verileri yukarıda belirtilen kategoriler ve amaçlar dahilinde bu amaçlarla sınırlı ve orantılı olmak üzere yurt içinde üçüncü kişilere aktarabileceği gibi yurt dışına da aktarabilecektir.


D. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi


itsbeauty.com, daha etkin bir şekilde çalışmak ve size en iyi deneyimi sunmak için kişisel verilerinizi toplamaktadır. Verileriniz, aşağıdaki yöntemler kullanılarak toplanmaktadır:


Doğrudan itsbeauty.com'a vermiş Olduğunuz Veriler: Hizmetin ifası için ve Portal'ın kullanımı öncesinde veya sırasında, itsbeauty.com'a Kullanıcıların kendi inisiyatifleri doğrultusunda verdikleri kişisel verileri ifade eder. Bu kişisel veriler, doğrudan Kullanıcılar tarafından itsbeauty.com'a pozitif hareketleri neticesinde verilen tüm kişisel verileri kapsar. Örneğin, ad-soyad, iletişim bilgileri, kimlik bilgileri, anketlere verilen cevaplar, demografık veriler ve içerik bilgileri bu tür verilere girmektedir.


Platformumuzu Kullandığınız Zaman Elde Ettiğimiz Veriler: itsbeauty.com'un sunduğu hizmet sırasında, belirli yazılım ya da teknolojik araçlar vasıtasıyla alınan Kullanıcıların kullanım alışkanlıklarına ilişkin kişisel verileri kapsamaktadır. Örneğin, konutu verileri ve sık kııllanılanlar ile birlikte ilgi alanları ve kullanım verileri bu tür. verilere girmektedir. itsbeauty.com, online davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla siteye gelen kullanıcının üye olmasalar dahi sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir cookie (çerez) ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama işlemleri yapabilir.


Bu yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun'un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Bilgilendirme'de belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.


Kişisel verileri toplamanın hukuki dayanakları;


Üyelik Sözleşmesi, Kullanım Koşulları ve bunlara dayalı olarak sözleşmenin ifası, hakkın tesisi ve korunması


Elektronik ticaret faaliyetlerini, maliyeye ve vergiye ait hususlar:, tüketicinin korunmasını ve sair konuları düzenleyen yasal düzenlemeler


itsbeauty.com Portal ile ilgili faaliyetlerinde özellikle dolandırıcılığı engellemek başta olmak üzere hizmetleri yürütebilmesi için gerekli olan verileri toplamasındaki meşru menfaatine dayanmaktadır.


E. Veri Güvenliğine ilişkin Önlemlerimiz ve Taahhütlerimiz


itsbeauty.com, kişisel verileri güvenli bir şekilde korumayı taahhüt eder. Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini engellemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik teknik ve idari tedbirleri çeşitli yöntemler ve güvenlik teknolojileri kullanarak gerçekleştirilmektedir. itsbeauty.com, elde ettiği kişisel verileri bu işbu Bilgilendirme ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamayacaktır ve işleme amacı dışında kullanmayacaktır. itsbeauty.com, işbu bilgilendirme uyarınca dış kaynak hizmet sağlayıcılarla Kullanıalar'a ait kişisel verilerin paylaşılması durumunda, söz konusu dış kaynak tedarikçilerinin de işbu madde altında yer alan taahhütlere riayet etmeleri için gerekli uyarı ve denetim faaliyetlerini icra edeceğini beyan eder.


Portal üzerinden başka uygulamalara link verilmesi halinde itsbeauty.com, link verilen uygulamaların gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.


Kullanıcı, işbu Bilgilendirmeye konu bilgilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal https://www.itsbeauty.com/Hesabim.aspx#/Uyelik-Bilgilerim adresinden güncelleyeceğini taahhüt eder.


Kullanıcı'nın güncel bilgileri sağlamamış olması halinde itsbeauty.com'un herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.


F. Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun'un 11. maddesinde Sayılan Hakları


Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle itsbeauty.com'a iletmeniz durumunda itsbeauty.com talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;


Kişisel verilerinin işletip işlenmediğini öğrenme,


Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,


Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,


Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,


Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,


6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,


İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,


Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.


Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, Türkçe olarak; veri sorumlusu sıfatıyla itsbeauty.com'un Şair Nigar Sokak Aşkınoğlu Binası No:68/1 Osmanbey Şişli İstanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile elden iletebilir, noter kanalıyla, info@itsbeauty.com adresine kayıtlı elektronik posta olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile iletebilirsiniz.


itsbeauty.com'a cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır. Başvurunuzda;


1.Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,


2.Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,


3. Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,


4.Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,


5.Talep konunuzun, bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Çerez Kullanımı